Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе.

— Василь Сухомлинський

Положення

 

Положення про практичну підготовку у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про педагогічну раду у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про методичну раду У ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про гуртожиток ВСП “Бобринецький афк ІМ. В. Порика БНАУ”

 

Положення про гурткову роботу у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про атестацію педагогічних працівників ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про навчально – методичний кабінет ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про академічну доброчесність у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про систему запобігання та виявленню академічного антиплагіату у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про стипендіальну комісію ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про бібліотеку ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про преміювання працівників ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про проведення та рецензування відкритих занять у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про профорієнтаційну роботу у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про ведення журналу обліку роботи академічної групи у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про організацію освітнього процесу у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про семестровий контроль та порядок проведення  екзаменів і заліків у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про директорські контрольні роботи

 

Положення про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

 Положення про рейтингову оцінку викладацького складу у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про Раду трудового колективу

 

Положення про сайт у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про переведення, відрахування, поновлення осіб, які навчаються у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ” та надання їм академічної відпустки

 

Положення про рекомендовану структуру написання мотиваційного листа

 

Положення про Приймальну комісію у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про проведення співбесіди у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про апеляційну комісію ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про порядок розроблення освітньо-професійних програм у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур/спрощеної закупівлі

 

Положення про взаємодію уповноваженої особи зі структурними підрозділами ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ” під час проведення закупівель

up