Терпи, терпи — терпець тебе шліфує.

— Василь Стус

Програмування галузі

 
Мета практики: закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок у плануванні галузі рослинництва, визначення економічної ефективності виробництва і агроекономічних заходів та роботи з прикладними програмами з планування галузі.
 
База практики: заклад освіти (лабораторія комп’ютеризації) та агроформування області (району). Під час проведення практики використовують звітну та планову документацію сільськогосподарських підприємств.
 
Студент повинен уміти:
  • аналізувати природні та екологічні умови підприємства і основні його виробничі та економічні показники;
  • програмувати врожайність сільськогосподарських культур, посівні площі та валові збори;
  • складати систему добрив та визначити її ефективність;
  • складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур, робочі плани на основні періоди сільськогосподарських робіт, договори на оренду землі і майна та визначити розмір орендної плати;
  • визначати економічну ефективність інтенсивних технологій;
  • працювати з прикладними програмами щодо планування галузі.
up