Терпи, терпи — терпець тебе шліфує.

— Василь Стус

Агрохімія

 
 
 
Мета практики: закріплення теоретичних знань, вивчення змін, які відбуваються в системі «ґрунт – рослина – добрива», під час використання засобів хімізації для поліпшення умов живлення рослин, підвищення родючості ґрунту.
 
База практики: колекційно-дослідне поле закладу освіти та поля базових навчально-виробничих господарств, лабораторія.
 
Студенти повинні вміти:
  • розраховувати норми добрив, підбирати їх форми і розподіляти їх за строками внесення;
  • відбирати зразки ґрунту, проводити аналіз на вміст елементів живлення, рослинну діагностику;
  • складати системи удобрення культур у сівозмінах;
  • дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, особистої гігієни і охорони довкілля.
up