Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Відділення “Землевпорядкування”

 

 

Галузь знань19 Архітектура та будівництво

Спеціальність193 Геодезія та землеустрій

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою

Форма здобуття освіти – денна, заочна

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Термін підготовки: 

3 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

2 роки  10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

 

    На відділенні готують фахівців з геодезії та землеустрою.  Технічний прогрес змінює крокву та мензулу на найсучасніші навігаційні прилади, але сутність професії залишається незмінною – раціональне використання найкращих у світі вітчизняних чорноземів, збереження їх для нащадків, надійний захист конституційних прав землевласників та орендарів.

Для підготовки фахівців спеціальності 193. Геодезія та землеустрій в коледжі створена та нарощується матеріально-технічна база. Здобувачі освіти отримують знання про форму і розміри Землі, її відображення на картах і планах, концепції і принципи ведення топографо-геодезичної діяльності та земельного кадастру а також їх інформаційне забезпечення, поглиблені знання з інформаційних технологій.

Навчальні практики проводяться із застосуванням геодезичних приладів: теодолітом, нівеліром, тахеометром, сучасними електронними приладами. Викладачі прагнуть забезпечити освітній процес новітніми педагогічними технологіями. Ефективним у підготовці спеціалістів є проходження технологічної виробничої та переддипломної практик в кращих землевпорядних організаціях.

Щорічно в коледжі проводяться заходи різного напрямку: квести, ділові ігри, відкриті виховні заходи, олімпіади, екскурсії на виробництво, подорожі мальовничими та історичними місцями нашого краю.

Нині на  ринку праці є постійний  попит на сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. Тому у студентів, які навчаються на відділенні  «Землевпорядкування» досить привабливі перспективи у плані працевлаштування після отримання диплому.

Більшість випускників коледжу успішно продовжує навчання в найкращих закладах освіти України: Білоцерківський  національний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва та ін.

 

Завідувач відділення –  викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач

Прокопенко Ірина Павлівна

Телефон 0984028653

Е-mail Prokopenko34@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

up