Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.

— Василь Симоненко

Гурткова робота

     

Положення про гурткову роботу у ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ”

     

     У системі аграрної освіти першочергове значення відіграє підготовка всебічно розвинутих, освічених спеціалістів, які б володіли професійною майстерністю, уміло використовували набуті теоретичні знання на практиці, творчо підходили до вирішення проблем в сільському господарстві, відповідали б вимогам сучасного виробництва.

      Основне завдання викладачів нашого коледжу – сформувати майбутнього спеціаліста як висококваліфікованого фахівця і водночас громадянина держави, який буде постійно поглиблювати  свої знання і прагнути до нового. Вирішенню цього завдання дуже добре сприяє позааудиторна робота студентів. Адже — це процес, в якому домінує елемент самореалізації. Вона дає змогу студентам гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори формування професійної культури, створює додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. Позааудиторна робота має бути орієнтована на особистість студента.

     Одним із видів позаудиторної діяльності є – гурткова робота, яка розвиває у студентів необхідний правильний світогляд, творче креативне мислення, формує відповідні професійні уміння та навички, гартує характер, дає можливість збагачувати програмний матеріал, мотивує до вивчення навчальних дисциплін та пізнання нового. На заняттях гуртків студенти заслуховують доповіді, реферати, переглядають відеофільми, вивчають передові технології виробництва і переробки с/г продукції, проводять майстер – класи та досліди, виготовляють наочність для кабінетів, вдосконалювали практичні навички по написанню курсового проєкту тощо. Крім аудиторних засідань гуртків практикуються екскурсії в передові господарства, на переробні підприємства, в держустанови тощо Члени предметних гуртків беруть активну участь у підготовці та проведенні тематичних вечорів, предметних тижнів циклових комісій, виховних годин , загальноколеджівських та міських заходів.

     Розвитку творчих здібностей наших студентів в позааудиторний час сприяє мережа гуртків, що працюють у коледжі, а саме:

  • агрономічного напрямку: «Технолог», «Зелений маг»;
  • землевпорядного напрямку: «Землевпорядні орієнтири»;
  • економічного напрямку:  «Економікс»;
  • загальноосвітнього напрямку: «Галілей», «Горицвіт», «Логос», «Патріот».

    

 

 

 

 

 

 

up