Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе.

— Василь Сухомлинський

Методичне забезпечення

     Проведення усіх видів практичного навчання здійснюється відповідно до навчальних планів та графіків освітнього процесу з кожної спеціальності та спеціалізації.  Методичним забезпеченням навчальних практик студентів коледжу є:

 • витяг з навчального плану спеціальності;
 • витяг з Типової програми практик зі спеціальності;
 • програма навчальної практики з дисципліни;
 • плани занять;
 • інструкційні картки;
 • індивідуальні завдання студентам на декілька варіантів (можуть бути включені до інструкційних карток);
 • методичні вказівки до виконання завдань навчальної практики, матеріали до самостійної роботи з навчальної практики з дисципліни;
 • роздавальний матеріал, бланки документів, наочні посібники тощо;
 • нормативні документи;
 • перелік питань на захист навчальної практики;
 • зразок оформлення звіту з навчальної практики.

    Деякі матеріали можуть бути об’єднані та представлені у практикумі, навчально-практичному посібнику, робочому зошиті тощо. Методичним забезпеченням технологічної та переддипломної практик студентів коледжу є:

 • витяг з навчального плану спеціальності;
 • витяг з Типової програми практик зі спеціальності;
 • паспорти баз практичного навчання;
 • звіт-щоденник проходження практики студентом;
 • методичні вказівки до виконання завдань технологічної (переддипломної) практики;
 • положення.

     Відповідальність за наявність методичного забезпечення практичного навчання та його якість несуть викладачі та відповідні циклові комісії.

ЗМІСТ НМК

НМК

РОБОЧА ПРОГРАМА

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА

ГЛОСАРІЙ

ПРЕЗЕНАЦІЯ

up