Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

— Григорій Сковорода

Атестація педагогічних працівників

 

Положення про атестацію педагогічних працівників ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ”

 

Наказ про створення та організацію роботи атестаційної комісії

 

Графік роботи атестаційної комісії ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

План засідань атесаційної комісії ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 р.

 

Наказ про підсумки атестації педагогічних працівників у 2023-2024 н. р.

 

Рекомендації щодо організації атестації педагогічних працівників

       Атестація педагогічних працівників сьогодні стала звичним явищем освітянського життя. У кожному місті, районі, освітньому закладі чи установі склалися свої підходи до атестаційного процесу, сформувався власний досвід. У цілому за останні роки склалася певна система організації та проведення атестації педагогічних працівників. Вона проводиться з метою активізації та розвитку творчої професійної діяльності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання дітей та молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

     Атестація будується на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності. Атестаційна комісія коледжу намагається працювати злагоджено і згідно графіка. Вся необхідна інформація доводиться до працівників своєчасно. Члени комісії вивчають педагогічну діяльність працівників, які атестуються, шляхом відвідування занять і позааудиторних заходів та ознайомленням з навчально-методичними комплексами. З більш детальною інформацією про роботу працівників в міжатестаційний період можна  ознайомитись із особистих «Портфоліо» викладачів.

     Усі працівники, які атестуються, щорічно проходять курси підвищення кваліфікації за фахом, проводять відкриті заняття, виховні заходи, приймають участь у проведенні декад циклових  комісій, співпрацюють з ДУ «НМЦ ВФПО», представляють свої напрацювання у фахових виданнях тощо.

   Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення. Але якщо ці документи зберігаються в особовій справі працівника, атестаційна комісія працює при закладі освіти, жодних документів подавати не потрібно. Вони є в особовій справі педагогічного працівника. Подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі) відбувається до 20 березня на адресу ел. пошти  bsgt_@ukr.net

 

 

Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа

    На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий, не пізніше трьох днів після атестації, видається йому під підпис. Атестаційний лист — це основний підсумковий документ проведення атестації, який підтверджує наявність кваліфікаційної категорії або тарифного розряду, педагогічного звання.

    Секретарю атестаційної комісії важливо пам’ятати, що неправильне заповнення атестаційного листа може стати причиною непорозумінь під час проведення тарифікації педагогічних працівників або відмови атестаційної комісії вищого рівня присвоїти працівнику кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання. Тому  важливо заповнити атестаційний лист правильно:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується, необхідно зазначати повністю відповідно до запису у паспорті.
 2. Під час заповнення графи «Дата народження» слід звірити запис із даними паспорта працівника, який атестується.
 3. У графі «Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації» назву посади потрібно вносити відповідно до запису у трудовій книжці, зазначаючи повну назву закладу освіти.
 4. Стаж роботи на займаній посаді варто звірити із записами у трудовій книжці.
 5. Заповнюючи графу «Освіта», необхідно робити запис відповідно до диплома про здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем .
 6. У графі «Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (напрям, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)» слід обов’язково зазначати повну назву суб’єкта, у якому педагогічний працівник пройшов курси підвищення кваліфікації.

За результатами атестації атестаційна комісія закладу освіти ухвалює такі рішення:

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді;
 • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», спеціаліст вищої категорії”);
 • педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», “спеціаліст вищої категорії”);
 • встановити педагогічному працівнику відповідний тарифний розряд;
 • присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання;
 • педагогічний працівник відповідає раніше присвоєному педагогічному званню.

 

На допомогу педагогічному працівнику!

https://znayshov.com/News?tagName=Атестація%20педагогічних%20працівників

https://www.youtube.com/watch?v=nf2C3htNgKA

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-e4oikyAIJfhZ-bLQiBRja97VtPXqesR

https://document.vobu.ua/doc/16795

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-atestaciyu-ta-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini

https://eo.gov.ua/shcho-potribno-znaty-pedahohu-pro-pidvyshchennia-kvalifikatsii/2021/06/03/

https://ibuhgalter.net/articles/915

 

 

 

       
up