Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.

— Василь Симоненко

Бібліотека

Положення про бібліотеку ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

План роботи бібліотеки ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ” на 2024 рік

 

Працівники бібліотеки виконують наступні довідки (виконання запитів здійснюється у режимі роботи бібліотеки):
  • адресна бібліографічна довідка –  довідки про наявність в бібліотеці конкретного ви­дання (книги, статті);
  • тематична бібліографічна довідка – запити з конкретної теми, консультація з бібліографічного опису та складання списку до курсової роботи та реферату;
  • уточнювальна бібліографічна довідка –  уточнення відомостей про окремі відсутні або невірно зазначені елементи бібліографічного опису;
  • фактографічна довідка – конкретні відомості статистичного, хроноло­гічного характеру із зазначенням джерела публікації;
  • отримання класифікаційних індексів УДК та ББК на документ (стаття, монографія, тези доповіді, дисертація, автореферат дисертації, підручник, навчальний, навчально-методичний посібник). При цьому необхідно вказати: назву документу, анотацію, ключові слова.

 

   

 Історія бібліотеки

      Бібліотека була заснована у 1922 році. На жаль, в архівах не збереглися відомості про перших бібліотекарів. Більше 30 років віддали бібліотечній справі бібліотекарі Чемерис Катерина Олексіївна та Засєдко Валентина Пантеліївна. З 1986 року бібліотека займає приміщення площею 187м², майже половина якого займає книгосховище. Читальний зал розрахований на 30 місць. На сьогодні в штаті бібліотеки працює 2 особи: завідуюча бібліотекою та бібліотекар.

    Бібліотека – це культурний, освітній заклад, який має впорядкований фонд документів, надає доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки. Функціонування бібліотеки безпосередньо залежить від власних фінансових ресурсів, рівня кваліфікації її співробітників, асортименту наявної літератури, конкуренції на видавничому ринку, постачальників та ін., тобто як від внутрішніх факторів, так і від зовнішнього середовища.

     Крокуючи в ногу з часом, бібліотека нашого коледжу працює над методичною проблемою «Використання інноваційних технологій в роботі бібліотеки, як засіб особистісно орієнтованого виховання студентів».

Визначено основні напрями діяльності бібліотеки:

  • оперативне забезпечення повною інформацією навчально-виховних процесів коледжу;
  • сприяння кращому засвоєнню студентами знань через інформаційні форми і методи бібліотечної роботи.

     Разом з коледжем бібліотека розвивається й оновлюється. Відповідно до потреб освітнього процесу змінюється тематика, комплектування, розширюється інформаційна база, зростає книжковий фонд. Головним завданням бібліотеки вбачається обслуговування користувачів та своєчасне і повне виконання їх запитів.

    Професійні й особисті якості бібліотекарів мають працювати на імідж бібліотеки. Запорукою успіху її роботи й забезпечення ефективного розвитку є розуміння колективом бібліотеки таких основних питань: якою є бібліотека сьогодні з усіма її сильними й слабкими сторонами, якою її суспільство хоче бачити в майбутньому, які можливості існують для реалізації мети і що потрібно зробити для досягнення цієї мети. Одним із шляхів залучення студентів до активного використання джерел інформації є індивідуальні бесіди, консультації. Для оперативного і змістовного забезпечення користувачів необхідною інформацією в читальному залі експонуються розгорнуті постійно діючі та тематичні книжкові виставки. Вони сприяють національно-патріотичному , культурному і духовному вихованню студентів. У своїй роботі бібліотекарі намагаються вносити нові корективи в обслуговуванні користувачів, йти в ногу з вимогою часу.

 

 

 

up