Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Комп’ютеризація землевпорядного виробництва

Практика проводиться в лабораторії комп’ютеризації з поділом груп на підгрупи. Кожен студент повинен бути забезпечений робочим місцем за комп’ютером та необхідними інструкціями.

 

Мета практики: закріплення практичних навичок роботи з персональним комп’ютером, вимірювань, розв’язання землевпорядних задач оптимізаційного характеру, створення банку земельно-кадастрових даних. Програма практики передбачає формування навичок спілкування з сучасною обчислювальною технікою, служить для поглиблення знань з геодезії, землевпорядного проектування, земельного кадастру.

 

Завдання практики: набуття умінь і навичок складання програм, роботи з прикладними програмами, електронними таблицями, створення файла обміну даними результатів землевпорядних робіт, складання текстових документів із землевпорядкування.

 

Студент повинен уміти:

  • виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;
  • створювати умовні позначення в графічних редакторах;
  • працювати з шарами в графічних редакторах;
  • вносити семантичну інформацію для об’єктів та користуватися нею;
  • створювати написи на планах і картах;
  • друкувати плани і карти та їх фрагменти.

 

up