Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.

— Василь Симоненко

Грунтознавство

 
Мета практики:  закріплення і поглиблення знань, одержані студентами в процесі теоретичного навчання та набуття практичних умінь і навичок під час проведення польових і лабораторних досліджень.
 
База практики: колекційно-дослідне поле закладу освіти та поля базових навчально-виробничих господарств. Практику, враховуючи сезонність робіт у сільському господарстві, можуть проводити або безперервним циклом, або в декілька періодів, чергуючи з теоретичними заняттями.
 
Студенти повинні вміти:
  • проводити польове обстеження грунтів;
  • розпізнавати за зовнішніми ознаками грунтові типи і різновиди;
  • відбирати мікромоноліти і зразки грунтів із різних генетичних горизонтів;
  • описувати будову грунтового профілю;
  •  визначати механічний склад грунтів у польових умовах;
  • оформляти журнал обстеження ґрунтів і складати ґрунтову карту.
up