Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Землеробство з грунтознавством

 
 
Мета практики: закріплення і поглиблення знань, одержаних студентами в процесі теоретичного навчання та набуття практичних умінь і навичок під час проведення польових і лабораторних досліджень.
База практики: колекційно-дослідне поле закладу освіти та поля базових навчально-виробничих господарств. Практика, враховуючи сезонність робіт у сільському господарстві, може проводитись або безперервним циклом, або в декілька періодів, чергуючи з теоретичними заняттями.
 
Студенти повинні вміти:
  • розпізнавати бур’яни, робити польове обстеження полів на забур’яненість та складати карту забур’яненості полів;
  • складати різні типи і види сівозмін;
  • розробляти протиерозійні заходи в умовах конкретного господарства;
  • робити контроль якості обробітку ґрунту.
up