Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

 

 

       Підвищення кваліфікації – це підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання й обов’язки шляхом опанування нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики в галузі освіти та забезпечення якості освіти.

          Основними завданнями підвищення кваліфікації є:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту за його наявності;
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

        План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмами формується щороку у грудні поточного року, розглядається та затверджується педагогічною радою.

 

План підвищення кваліцікації пед.працівників на 2020 рік

 

План підвищення кваліфікації пед. працівників на 2021 рік

 

План підвищення кваліфікації пед. працівників на 2022 рік

 

План підвищення кваліфікації пед. працівників на 2023 рік

 

План підвищення кваліфікації пед. працівників на 2024 рік

 

На допомогу викладачу: суб’єкти підвищення кваліфікації!

https://prometheus.org.ua/courses-catalog/

https://ippo.com.ua/

https://naurok.com.ua/

https://hub.atoms.com.ua/

https://ed-era.com/course/for-teachers/

https://vseosvita.ua/course

https://www.digitalacademy.in.ua/

https://pifa.com.ua/

 

 

up