Терпи, терпи — терпець тебе шліфує.

— Василь Стус

Сучасні технології у землеустрої

Навчальна практика «Автоматизовані зйомки території» проводиться із застосуванням сучасної електронної вимірювальної та комп’ютерної техніки з поділом групи на підгрупи по 3-5 осіб.

 

Мета практики: закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані під час вивчення теми «Сучасні геодезичні прилади».

 

Завдання практики: набуття умінь і навичок роботи із сучасною електронною геодезичною технікою під час виконання польових та камеральних робіт у землевпорядному виробництві.

Практика проводиться на базі Навчально-практичного центру із землевпорядкування Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.

 

Студент повинен уміти:

  • вимірювати довжини ліній світловіддалемірами;
  • вимірювати кути, довжини, координати електронним тахеометром;
  • проводити зйомки місцевості в режимі “зйомка” електронним тахео­метром;
  • передавати результати польових вимірів із внутрішньої пам’яті приладу в комп’ютер;
  • виконувати польові роботи з використанням GPC-комплекту;
  • проводити камеральну обробку результатів польових вимірів під час тахеометричної зйомки місцевості з використанням прикладних програм;
  • складати проект організації території землеволодінь та землекористувань;
  • переносити в натуру елементи проекту по координатах точок за допо­могою електронного тахеометра.

 

up