Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.

— Василь Симоненко

Студентські проєкти

 

ПРОЄКТ  «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»

Актуальність проєкту полягає в тому, що однією з основних складових систем підготовки студентської молоді є формування здорового способу життя. Здоров’я молодого покоління – один з найголовніших пріоритетів системи освіти. Чому ж ми, на жаль, не можемо похвалитися здоров’ям нації? Навчальний проєкт дає можливість допомогти молодій людині увійти в доросле життя, зрозуміти його цінність, усвідомити себе часткою того життя, яке дали  батьки. Лише у випадку, коли кожна людина піклуватиметься про своє здоров’я, можна прийти до здорової нації.

Мета проєкту: розширити знання здобувачів освіти щодо здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров`я, протистояти спокусі та соціальному тиску; вчити практично впроваджувати одержані знання в життя; формувати культуру здорового способу життя.

Завдання проєкту: опрацювати теоретичний матеріал з даної теми, взяти участь в акціях, спрямованих на вироблення навиків здорового способу життя, підготувати й прочитати лекції, виступ агітбригади, провести анкетування, презентації, конкурси малюнків, плакатів, виготовити пам’ятки «Здорового способу життя» у вигляді власних відео.

Характеристика проєкту:

за кінцевим результатом: інформаційний

за тривалістю: довготривалий.

за характером контактів: внутрішній

Учасники: здобувачі освіти групи 22А21, відділення ВППР та керівник проєкту – викладач біології і екології Мирненко А. О.

Термін реалізації проєкту

Початок: 04 березня 2024 року

Закінчення: 02 квітня 2024 року

Очікувані результати: розуміти, що головною цінністю кожного цивілізованого суспільства, яке керується принципом гуманізму, є здоров’я і людське життя, намагатися дбати про нього й робити все можливе для його збереження; уміти отримувати й аналізувати інформацію; формувати обґрунтовані та критичні висновки по суті проблеми; використовувати різноманітні джерела; розвивати логічне мислення та творчість; працювати в групі; розробляти свої сценарії та презентувати їх; давати оцінку своїм досягненням; уміти відстоювати свою думку й захищати себе.

Оцінювання знань та вмінь: усне обговорення результатів роботи в групах; самооцінювання та колективне оцінювання.

Опис проєкту: робота над проєктом допомогла виявити проблеми студентської молоді, побачити її ставлення до шкідливих звичок; з’ясувати, як дотримуються здобувачі освіти здорового способу життя. Кожен студент займався пошуком інформації для доповіді, яку потім реорганізували у відео презентацію. Завдання проєкту виконано в повному обсязі. В результаті всі учасники дійшли  висновку, що здоровий спосіб життя – це запорука здоров’я людини і нації.

 

 

 

 

 

Проєкт «Сучасний екологічний стан Бобринеччини»

Керівник проекту: Музика Вікторія вікторівна

Виконавці проекту: студенти ІV курсу групи «А» відділення «Виробництво і переробка продукція рослинництва»

Цільова аудиторія: студенти коледжу, жителі міста

Територія, на яку поширюється діяльність проекту: м.Бобринець

Термін реалізації: 10.06.2020 р. -10.09.2020 р.

     Природа – це все, що оточує нас від народження. Кожна частинка природи є важливою. Людина і навколишнє середовище перебувають у постійних і складних взаєминах.
     Наш добробут цілком залежить від стану природного середовища, в якому ми живемо, від якості повітря, води, їжі, які ми споживаємо. Тому студенти ВСП «Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ» розробили проект на тему: «Сучасний екологічний стан Бобринеччини».

Актуальність проекту:

 •  необхідність правильної утилізації побутового сміття;
 •  безпечні засоби утилізації побутового сміття;
 •  шкідливий вплив джерел забруднень на навколишнє середовище;
 •  підвищення рівня екологічної культури студентів, їх батьків, та мешканців міста.

   Мета проекту: розширити знання студентів про екологічний стан Бобринеччини, пошук інформації; надати студентам можливість проявити ініціативу і самостійність; стимулювати використання різноманітних методів вивчення теми; прищепити любов до природи, рідного краю.

Завдання проекту:

 • опрацювати літературні джерела;
 • пошук інформації в мережі Інтернет, санепідемстанції, екологічній інспекції, держуправлінні охорони навколишнього природного середовища, у відділі земельних ресурсів;
 • проведення інтерв’ю, соціологічного опитування, анкетування серед населення;
 • експедиція по виявленню джерел забруднення природних об’єктів Бобринеччини;
 • вивчення наслідків шкідливого впливу джерел забруднення на навколишнє середовище;
 • формування почуття особистої відповідальності за збереження природного довкілля.

Наш проект складається з двох етапів: підготовчого та практичного. Підготовчий етап включав у себе вивчення:

 •  соціально-економічної характеристики та географічного положення Бобринецького району; 
 • основних екологічних проблем району;
 •  стану атмосферного повітря;
 •  стану водних ресурсів;
 •  стану земельних ресурсів;
 •  тваринного і рослинного світу;
 •  природно-заповідного фонду;
 •  стану поводження з відходами;
 •  стану здоров’я населення.

Практичний етап:

 •  проведення експедицій по виявленню джерел забруднення природних об’єктів;
 •  соціологічне опитування, анкетування;
 •  представлення студентами результатів проекту.

      Під час здійснення практичного етапу проекту, студенти-дослідники провели декілька екологічних експедицій з метою вивчення екологічного стану річок: Бобринка, Сугоклей, Громоклей та громадських криниць. Дослідження проводили візуально та за матеріалами періодики. Студенти виявили, що вода в річках брудна, стояча, покрита цвіллю, з неприємним запахом, захаращена великою кількістю сміття, гниючими кусками дерев, пластиковою тарою, старими відрами, побитим склом та іншими побутовими відходами, які «прикрашають» річку та її береги.
        Дно річки перетворилось на товстий шар намулу та багнюки. В деяких місцях у річку стікають нечистоти зі стаєнь, в яких люди тримають худобу та із каналізаційних стоків приватних будинків. Також річка забруднюється і недостатньо очищеними водами, які попадають в річку з каналізаційних очисних споруд.
      Якість води в громадських криницях у багатьох випадках не відповідає по окремих показниках вимогам санітарних норм. У більшості криниць відзначається підвищений вміст заліза, марганцю, азотних сполук, велика жорсткість, а вміст нітратів перевищує гранично допустиму концентрацію. Спостерігається збільшення звернень громадян про різке погіршення якості питної води з підземних джерел водопостачаня.
      Одним із етапів роботи студентів було проведення вибіркового анкетування населення Бобринецького району на тему: «Моє ставлення до природи», в якому приймало участь 102 респонденти різної вікової категорії (від 18 років до 85 років), котрі давали відповіді на 8 запитань. Виконавши статистичну обробку зібраних анкет, студенти зробили висновок про невисокий рівень екологічної свідомості людей. Причиною цього вони вважають погану обізнаність людей про дійсний екологічний стан нашого регіону.
     Для підвищення екологічної свідомості людей, студенти розробили свої пропозиції по вирішенню цієї проблеми, а саме: організовувати зустрічі школярів, студентів та інших верств населення із фаховими спеціалістами, широко висвітлювати екологічні проблеми в районній газеті «Честь хлібороба» та соцмережах.

         Покращення екологічної ситуації в районі можливо досягти вирішенням таких проблем:
– проводедення санітарного очищення всіх населенних пунктів, будівництво типового сміттєзвалища твердих побутових відходів;
– знешкодження заборонених і непридатних для подальшого використання пестицидів, проведення робіт по демонтажу хімічного складу біля с. Куйбишево;
– реконструкція очисних споруд і водомережі;
– зберження, утримання та догляд полезахисних лісових смуг від самовільних рубок;
– розроблення заходів щодо охорони земель;
– підвищення екологічної культури людей.

ФОТОЗВІТ ПРОЄКТУ

Презентація проєкту Сучасний екологічний стан Бобринеччини

 

Проєкт «Збережи планету для нащадків»

Керівник проекту: Бондаревська Тетяна Григорівна

Виконавці проекту: студенти ІV курсу групи «А» відділення «Землевпорядкування»

Цільова аудиторія: студенти коледжу, жителі міста

Територія, на яку поширюється діяльність проекту: м.Бобринець

Термін реалізації: 5 місяців

Наш проект має назву «Збережи планету для нащадків». Сучасна епоха – це епоха бурхливого розвитку науки і техніки. Тому надзвичайно загострились багато екологічних проблем, а серед них одна з головних – взаємозв’язок суспільства і природи, людини і навколишнього середовища. Все це призводить до порушення екологічної рівноваги, що складалася протягом тривалого часу і спричиняє появу екологічної кризи, небезпечної для людей і довкілля. Ідея зайнятися саме цим проектом виникла у самих студентів.

 • велика кількість побутових приладів та іграшок, у яких використовуються батарейки як джерело енергії;
 • батарейки слугують нетривалий час;
 • необхідність утилізації використаних елементів живлення;
 • запропонувати безпечні засоби утилізації портативних елементів живлення;
 • шкідливий вплив відпрацьованих батарейок на навколишнє середовище;
 • підвищення рівня екологічної культури студентів, їх батьків, мешканців міста.

Мета проекту: сформувати почуття особистої причетності до збереження довкілля, виховувати активну життєву позицію в оздоровленні природного середовища, розвивати екологічну культуру студентів методом проведення агітаційних заходів та акцій.

Завдання проекту:

 • акцентування уваги на небезпеці, пов’язаній з процесом розпаду елементів живлення;
 • вивчення наслідків шкідливого впливу відпрацьованих батарейок на навколишнє середовище;
 • формування почуття особистої відповідальності за збереження природного довкілля.

В Україні, на жаль, відсутня централізована система збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Звідси виникають і проблеми утилізації батарейок:

 • екологічна недосвідченість людей;
 • нерентабельність;
 • незацікавленість держави;
 • відсутність фінансування екологічних проектів.

Викидання відпрацьованих елементів живлення у смітники призводить до величезного забруднення довкілля різними металами (літій, ртуть, кадмій, нікель, марганець, цинк, свинець та ін.). Ці важкі метали потрапляють у ґрунтові води, а також накопичуються в рослинах та живих організмах, що рано чи пізно призводить до їх попадання в організм людини, а це наносить суттєву шкоду здоров’ю.

Наш проект складається з двох етапів: підготовчого та практичного. Підготовчий етап включав у себе: вивчення проблеми утилізації відпрацьованих батарейок (разом зі студентами групи переглянули багато відео, ознайомились зі статтями, розміщеними у мережі Інтернет та дослідили ситуацію по даній проблемі у нашому місті).

Одночасно ми створили групи, які працювали за різними напрямками та розподілили обов’язки між собою; визначили завдання, час здійснення проекту та ресурси.

Другий етап практичний: одна з груп здійснювала підготовку інформаційних матеріалів для учнів, їх батьків та мешканців міста (листівки, стінгазети, бокси для збору відпрацьованих батарейок). Провели акцію «Здай батарейку – врятуй їжачка». Під час здійснення цієї частини проекту, студенти групи встановили бокси для збору батарейок у фойє коледжу, в гуртожитку, а також відвідали КЗ «Бобринецьке НВО «НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» для збору батарейок. До акції також долучились викладачі нашого коледжу. Розміщували інформацію про акцію на сайті коледжу та у соціальній мережі Фейсбук. Студенти також провели інформаційні бесіди з жителями міста про шкоду та місця прийому батарейок. Батарейки збиралися до кінця червня, а так як у нашому місті немає пунктів прийому, то зібраний матеріал було відвезено у м.Кропивницький (пер.Училищний, 2, «ОфисМастер»).

На iнтерактивну мапу (див.презентацію) «Куди здати вiдходи» доданi пункти прийому вторинної сировини у м. Кропивницький i 17 iнших населених пунктiв Кiровоградської областi. Ця мапа допоможе жителям України швидко знайти найближчий пункт прийому рiзних видiв вiдходiв. Всього в областi вiдзначено 119 пунктiв. Врешті зібрані батарейки потрапляють на Львівське держпідприємство «Аргентум» — один з трьох найбільших у Європі заводів з переробки відпрацьованих хімічних джерел струму, де вони будуть утилізовані.

На підприємстві ДП «Аргентум» над темою переробки батарейок працюють ще з 2005 року. Процес перероблення виглядає так: спочатку батарейки сортують на групи, нині це поки що роблять вручну, далі сортовані батарейки подрібнюють, роблять сепарацію (суху чи мокру) матеріалів, які є всередині, і на виході дістають метали — цинк, нікель, літій, хлоридні й марганцеві сполуки.

Друге підприємство в Україні, яке може переробляти батарейки, знаходиться у Білій Церкві. ТОВ «Екоспецпроект» купує сировину по 500 грн за тонну. Однак на територію виробництва не пускають нікого, навіть екоактивістів, оскільки бояться витоку комерційної інформації.

Перспектива проекту:

 • відмова від використання батарейок, альтернатива – акумулятори;
 • безперебійна робота єдиного заводу в Україні з переробки хімічних відходів «Аргентум» (Львів);
 • виховання екологічної культури: формування звички правильно утилізувати використані батарейки;
 • приклад для інших закладів освіти міста, щодо проведення правильної утилізації портативних елементів живлення;
 • збереження навколишнього середовища.

Українські екологічні організації вважають, що давно настав час навчити мешканців нашої країни не викидати у звичайне сміття побутові прилади, елементи живлення тощо. І в цьому плані заздрять європейським країнам та їх звичці сортувати сміття. Можливо, такі акції спонукатимуть до того, що відповідні структури нарешті замисляться над цією проблемою.

Презентація проекту _Збережи планету для нащадків

 

Проєкт: «Година Землі»

Керівник проекту: Музика Вікторія Вікторівна

Виконавці проекту: студенти ІV курсу групи «А» відділення «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Цільова аудиторія: студенти коледжу, жителі міста

Територія, на яку поширюється діяльність проекту: м.Бобринець

Термін реалізації: 1 місяць

Презентація проекту  Година Землі

up