Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Матеріально-технічна база

   Відповідне навчально-технічне забезпечення є необхідною умовою для підготовки фахівців у Бобринецькому аграрному фаховому коледжі ім. В. Порика Білоцерківського  національного аграрного університету. 

   З метою якісної підготовки студентів коледж оснащений навчальними аудиторіями, лабораторіями та спеціалізованими кабінетами, обладнання яких створює передумови для наукової організації педагогічної праці викладачів та ефективної пізнавальної діяльності студентів.

   Коледж 100 % забезпечений аудиторним фондом, приміщеннями для педагогічного персоналу, службовими та допоміжними приміщеннями. Всі вони відповідають санітарно-технічним вимогам і забезпечують якісну підготовку фахівців.

    Загальна площа коледжу складає 12514кв.м., навчальна площа – 5080кв.м. Навчально-адміністративний корпус розташований за адресою: м.Бобринець, провулок В. Порика, 4.

    Санітарно-технічний стан споруд в цілому і окремих приміщень повністю задовольняє існуючі санітарні норми і правила, відповідає нормам протипожежної та виробничої безпеки. Це підтверджено перевірками уповноважених органів.

   Документація з охорони праці, з безпечної експлуатації приміщень і обладнання та стан наявних приміщень матеріально-технічна база коледжу відповідає вимогам Закону України «Про охорону праці» та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

  У навчальних та виробничих приміщеннях проводяться поточні ремонти, оновлюються меблі та сантехнічне обладнання.

    Навчальні заняття у коледжі  сплановані з 810 до 1415 години протягом 5 днів тижня, що дозволяє ефективно використовувати аудиторний фонд, обладнання та енергетичні ресурси.

    Матеріально-технічна база з підготовки студентів складає:

  • обладнані кабінети з усіх фахових дисциплін з використанням можливостей надання студентам якісної освіти через застосування мультимедійного обладнання;
  • якісне комплексне методичне забезпечення, підготовлене для проведення освітньої діяльності та розкриття сутності всіх дисциплін за навчальним планом;
  • технічне забезпечення з використанням сучасного обладнання, яке надає можливості наочно відображати теоретичний матеріал та розкривати практичні аспекти фахівця;

    Наявність у всіх кабінетах та лабораторіях необхідного обладнання дає можливість проводити заняття згідно з робочими навчальними планами,  і типовими програмами дисциплін.

   Студенти коледжу користуються гуртожитком, їдальнею, буфетом, спортивними спорудами, бібліотекою, актовим та читальними залами. Комп’ютерні класи та бібліотека коледжу підключені до мережі Інтернет, що забезпечує доступ працівників та студентів до сучасних джерел інформації. Гуртожиток розрахований на 360 місць, для проживання створені відповідні санітарно-побутові умови, обладнані приміщення для занять спортом. Всі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку та кімнатами на 2-3 студента. Студентська їдальня розрахована на 320 посадкових місць. У навчальному корпусі працює буфет. Актова зала коледжу розрахована на 240 посадкових місць. Слід відмітити, що матеріально-технічна база дає можливість забезпечити й організувати проведення освітнього процесу відповідно до вимог стандартів освіти.

   Всі навчальні кабінети розміщені в окремих аудиторіях, лабораторії мають допоміжні приміщення, а кабінети – шафи для навчально-методичних комплексів та унаочнення. Виконання лабораторних і практичних робіт студентами забезпечено інструктивною документацією, нормативно-довідковою літературою, підручниками, посібниками, необхідною бланковою документацією. Кабінети завідувачів відділень, навчальна частина, бібліотека, бухгалтерія, методичний кабінет, технічний центр обладнані комп’ютерами з операційною системою Windows ХР, принтерами. Кабінети суспільних та гуманітарних дисциплін, де проходять заняття цього блоку обладнані сучасною відео-, аудіоапаратурою, сканером, комп’ютерами, принтерами, телевізорами, що дає можливість урізноманітнити форми і методи проведення навчальних занять та контролю знань. Студенти мають змогу самостійно попрацювати з відеоматеріалами.

   Матеріально-технічна база постійно вдосконалюється і розширяються. Наявність в усіх лабораторіях необхідного обладнання, вимірювальних інструментів, приладів та матеріалів дає можливість проводити лабораторні заняття згідно з робочими навчальними планами, що на сто відсотків забезпечує освітній процес у коледжі. 

   Відповідно до діючого законодавства викладачі та студенти і проходять інструктажі з охорони праці: вступний, первинний та повторний, які реєструються у відповідних журналах. У лабораторіях, кабінетах створені умови для безпечної продуктивної роботи, навчання.

  

up