Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

— Григорій Сковорода

Кориcне читачам

 

Календар знаменних дат на 2024 рік

Правила користування бібліотекою ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

Приклади оформлення бібліографічного опису

 

Пам’ятка першокурснику

ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика
Білоцерківського національного державного університету”

    Освітній процес у коледжі тісно пов’язаний з самостійною роботою студента у бібліотеці. Користувачі обслуговуються у читальному залі та абонементі. Вони мають змогу здійснювати пошук за допомогою традиційних складових довідково-бібліографічного апарату (ДБА): систематичного та абеткового каталогів, предметно-алфавітного покажчика та папок, що містять змісти всіх підручників та посібників з відповідних дисциплін, студент повинен уважно вивчити вміст папки з потрібної йому дисципліни та скласти список потрібної літератури з вказанням автора, назви та року видання необхідного йому документу.

     Основою для довідково-бібліографічного обслуговування користувачів з пошуку матеріалів у періодичних виданнях є систематична картотека статей (СКС). Картотеки існують як в традиційному вигляді, так і в електронному. Система картотек дає можливість читачам одержати вичерпну інформацію про публікації в періодичних виданнях.

    В абонементі студенти мають право вибрати потрібну їм літературу для тривалого користування і повинні повернути її в зазначений термін. В разі порушення терміну повернення літератури, користувачі обслуговуються тільки в читальних залах.

    У читальному залі є примірники всіх книг фонду бібліотеки, з якими Ви можете працювати.

 

Запам’ятайте
основні правила користування  бібліотекою
ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика
Білоцерківського національного державного університету”

1. Обслуговування студентів ведеться виключно за наявності будь-якого документу (студентського квитка, залікової книжки).

2. При одержанні книг і журналів в бібліотеці користувач повинен переглянути їх, і в разі виявлення яких-небудь дефектів, повідомити про це працівника бібліотеки.

3. Користувач бібліотеки зобов’язаний вчасно повертати літературу в бібліотеку.

4. При втраті або псуванні книги користувач зобов’язаний повернути до бібліотеки таку ж книгу, або замінити її іншою , яку можна визнати за рівноцінну.

Запис у бібліотеку здійснюється при пред’явленні документу (студентського квитка або залікової книжки) на підставі заяви-анкети про реєстрацію користувача.

 

 Доступ до Інтернету для всіх категорій користувачів бібліотеки ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ” є вільним та безкоштовним, здійснюється без попереднього запису.

Користувач має право: вільно та безкоштовно користуватися доступом до Інтернету з науковою та навчальною метою; отримувати індивідуальну або колективну консультацію з питань пошуку інформації в Інтернеті; використовувати устаткування та програмне забезпечення бібліотеки для пошуку необхідної інформації в Інтернеті; копіювати інформацію з Інтернету в наукових, навчальних та освітніх цілях.

Користувач зобов’язаний: дбайливо ставитися до майна, технічного та програмного забезпечення бібліотеки; повідомляти працівників бібліотеки про неполадки, що виникли.

Користувачу забороняється: вносити зміни до налаштування комп’ютера та програмного забезпечення, інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернеті чи з власних носіїв на комп’ютери в бібліотеці; зберігати на жорсткому диску особисті файли; використовувати невідформатовані та пошкоджені носії; використовувати Інтернет для комерційних (розміщення реклами, продаж-купівля тощо), протизаконних (порушення авторських прав та ін.), та тих, що суперечать морально-етичним нормам (перегляд сайтів порнографічного змісту тощо) цілей, а також для нанесення збитку іншим особам чи організаціям; порушувати діловий ритм бібліотеки, заважати роботі інших користувачів; використовувати та розповсюджувати заборонені законом матеріали; вимикати або перезавантажувати комп’ютер без дозволу бібліотекаря; копіювати з Інтернету аудіо-відеоматеріали та програмне забезпечення; завантажувати з Інтернету архівні файли, які саморозпаковуються.

    За порушення правил користування адміністрація залишає за собою право заборонити користуватися Інтернетом у бібліотеці.

 

 

 

up