Терпи, терпи — терпець тебе шліфує.

— Василь Стус

Переддипломна практика

 
Завдання практики: безпосередня практична робота на посадах або дублером молодшого спеціаліста виробничого підрозділу бази практики.
Студенти поглиблюють і закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навичок із спеціальності; набувають уміння працювати в сільськогосподарському агроформуванні, досвіду організаційної роботи в колективі; ознайомлюються з технологією вирощування сільськогосподарських культур, організацією виробництва і оплатою праці в ринкових умовах.
Під час проходження практики студент веде звіт-щоденник оформляє характеристику і відрядження та пише звіт про виробничу переддипломну практику.
up