Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

— Григорій Сковорода

Переддипломна практика

Студенти проходять переддипломну практику у науково – дослідних та проектних інститутах землеустрою, районних виробничих відді­лах обласних регіональних філій Держгеокадастру, геодезичних підприємствах інших проектно-вишукувальних організаціях та приватних фірмах.

Місця проходження практики заздалегідь погоджуються з керівниками організацій і закріплюються договорами, відповідно до яких на підприємствах створюються навчальні групи під керівництвом досвідчених спеціалістів від виробництва.

Керівники практики організовують всю роботу студентів, забезпечують виконання програм практик, своєчасно переводять студентів з об’єкта на об’єкт, з одного виду робіт на інший, приймають роботу та перевіряють щоденники, вирішують питання створення оптимальних умов праці.

Для методичного керівництва практикою від навчального закладу призначається викладач профілюючих дисциплін, який у наступному буде здійснювати керівництво дипломним проектуванням.

Направлення студентів на переддипломну практику, призначення керівників і місць (підприємств) проходження практики оформляється відповідним наказом навчального закладу.

Виробнича практика розпочинається з проведення інструктажу . Керівники практики видають студентам завдання на проходження практики і надають методичну допомогу в оформленні звітів-щоденників. а керівники дипломного проектування надають методичну допомогу із збору вихідних даних і матеріалів для дипломного проектування.

Вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з техніки безпеки проводяться на підприємстві після прибуття на виробничу практику.

Під час практики студент веде щоденник, у якому вказує щоденні види робіт та їх обсяги, що засвідчуються керівником від виробництва. У звітах повинна бути коротко і конкретно описана виконана студентом робота.

Після закінчення практики студенти отримують характеристику, відмі­чають вибуття з підприємства і прибуття до навчального закладу.

У навчальному закладі організовується захист студентами звітів-щоден­ників з виробничої практики.

За результатами захисту і з урахуванням висновків керівників практик від виробництва за переддипломну практику виставляються оцінки.

За наслідками переддипломної практики у навчальному закладі проводяться навчально-виробничі конференції за участю студентів, викладачів і керівників практик від виробництва.

up