За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то оддасте.

— Тарас Шевченко

Фотограмметрія

 

Мета практики: закріпити теоретичні знання з фотограмметрії та набути необхідних умінь і навичок із створення контурних планів місцевості за аерофотознімками найпоширенішими методами.

 

Завдання практики: виконати геодезичну прив’язку та дешифрування аерознімків, провести камеральну обробку польових вимірів.

Навчальна практика проводиться на базі навчального геодезичного полігону БК БНАУ.

 

Студенти повинні уміти:

  • складати схеми прив’язки аерознімків;
  • виконувати геодезичну прив’язку аерознімків шляхом прокладання теодолітних і нівелірних ходів та іншими способами,
  • визначати масштаб аерознімків;
  • виконувати комбіноване знімання на аерознімках;
  • виконувати дешифрування аерознімків та графічне трансформування;
  • складати контурні плани.

up