Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Технологічна практика

 
Мета практики: ознайомлення студентів безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах із виробничими процесами, роботою керівників і спеціалістів підрозділів, закріплення знань, одержаних під час вивчення спеціальних дисциплін, і набуття практичних навичок із одержання робітничої професії та спеціальності.
 
Місце проведення практики. Технологічну практику проводять у навчально-виробничих господарствах закладів освіти, фермерських господарствах та на інших сільськогосподарських підприємствах.
 
Перед направленням студентів на практику їх ознайомлюють з чинним «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», інструкціями про практики, з програмою, завданнями, умовами праці та побуту. Студентам видають пам’ятки-завдання, в яких зазначено орієнтовний перелік робочих місць і термін виконання роботи.
У період технологічної практики студенти працюють на робочих місцях, передбачених програмою, записи ведуть у звіті-щоденнику відповідно до форми, виконують індивідуальні завдання, дотримуються внутрішнього трудового розпорядку і техніки безпеки на робочих місцях.
Згідно з Положенням про практику, до керівництва практикою студентів залучають викладачів спеціальних дисциплін, а також керівників навчальних закладів і спеціалістів базового господарства.
На підставі типової програми практики, відповідно до умов базового господарства, складаються робочі плани проходження практики, узгоджуються з термінами проведення сільськогосподарських робіт.
up