Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Історична довідка

 Як все починалося….

   У 1917 році закінчується будівництво корпусу для пансіонату благородних дівиць, який і став основним учбовим  корпусом  нашого  закладу освіти.

   Для забезпечення потреби кадрів у сільському господарстві, рішенням уряду в м.Бобринці при професійно-технічному училищі в 1922 році був відкритий агрономічний  відділ, який почав  випускати  молодших агрономів. Строк навчання був двохрічний. Приймали щороку лише одну групу (31 особу) на базі семирічки. Перший і останній випуск агрономічного відділу відбувся в 1924 році.

   У 1924 році, завдяки настирливому бажанню О.М. Перепичаєнка, агровідділ профтехшколи було відокремлено в самостійний учбовий заклад під назвою Сільськогосподарська інтегральна школа. Ця назва збереглася до 1930 року. У 1930 році Сільськогосподарську інтегральну школу було перейменовано в технікум зернових культур. Ця назва зберігалась до 1937 року. З 1 вересня 1937 року технікум зернових культур було перейменовано в середню сільськогосподарську школу, а в 1940 році – в технікум рільництва.

   У технікумі зернових культур в 1940-1941 навчальному році було 10 академічних груп, в яких навчалося до 300 студентів. За всі передвоєнні роки існування технікуму було випущено 826 спеціалістів сільського господарства (агрономів та ентомологів).

   У 1944 році німецько-фашистські окупанти під натиском Радянської Армії відступили з м.Бобринця. Перед відступом вони спалили учбовий корпус технікуму, від якого залишилися обгорілі стіни без перекриття та купи попелища. Так було знищено варварами багату учбово-матеріальну базу нашого технікуму. Учбове господарство був повністю зруйноване. Після визволення Бобринця було відроджено учбовий заклад – технікум полеводства. У 1952 році його було перейменовано в сільськогосподарський технікум.

   У 1956-1957 навчальному році було вже 14 академічних груп і 420 студентів. Педагогічний колектив складався з 36 осіб. Поповнювалися обладнанням, посібниками, приладами, реактивами учбові кабінети та лабораторії. У 1955 році при технікумі було відкрито зоотехнічний відділ, з  чотирма групами на базі семирічки. Зоовідділ проіснував в навчальному закладі до 1967 року. За цей час було випущено 561 чол. молодших зоотехніків. У 1955 році до Бобринецького технікуму було переведено Новгородківський сільськогосподарський технікум, а в 1957 році – Красновершську сільськогосподарську школу керівних колгоспних радгоспних кадрів.

   У 1963 році в технікумі відновлено відділ захисту рослий, який існував до 1998 і підготував більше тисячі агрономів-захисників рослин.

   У 1965 році при технікумі було відкрито агрохімічний відділ, на який набрано дві групи (60 осіб). Це був перший і останній набір на даний відділ. У 1969 році було випущено 59 агрохіміків.

   До 1972 року технікум мав 14 груп – 420 студентів. З них на агровідділі – 6 груп і на відділі по захисту рослин – 8 груп. Учбовий корпус мав 15 класних кімнат і 16 учбових кабінетів та лабораторій.

   У 1992 році Державна Акредитаційна комісія започаткувала в нашому технікумі спеціальність «Землевпорядкування» для підготовки техніків-землевпорядників.

   У 1997 році в технікумі відкрито спеціальність «Організація виробництва» для підготовки фахівців в галузі аграрного управління.

   Від 20 липня 2009 року Бобринецький сільськогосподарський технікум ім.В.Порика перейменовано на Бобринецький технікум ім.В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету.

   З 1990 по 2014 роки директором навчального закладу був Давигора Василь Михайлович. З 24 лютого 2014 року виконуючим обов’язки директора призначено Сніжка Валерія Вадимовича. З березня 2016 року директором призначено Чорного Олега Вікторовича. З квітня 2023 року виконуючим обов’язки директора призначено Піньковського Геннадія Віталійовича. У грудні 2023 року Піньковського Г. В. призачено директором коледжу.

   За роки роботи нашим закладом освіти було випущено десятки тисяч молодших спеціалістів, для підприємств різних форм господарювання. З них: докторами наук стали – 6 чоловік.; кандидатами наук – 18; заслуженими працівниками сільського господарства – 23.

   Згідно наказу МОН №554 від 06.04.2017р. Бобринецький технікум ім.В.Порика БНАУ було перейменовано в Бобринецький коледж ім.В.Порика БНАУ. Із 18 червня 2020 року наш заклад освіти було перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім.В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету”

 


 

        

Педагогічний колектив  2006 – 2007 н. р.

 

Педагогічний колектив  2013 – 2014 н. р.

 

Педагогічний колектив 2014 – 2015 н. р.

 

Педагогічний колектив 2015 – 2016 н. р.

 

Педагогічний колектив 2016 – 2017 н. р.

 

Педагогічний колектив 2022 – 2023 н. р.

up