Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Студентське самоврядування

       З метою створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, в коледжі діють органи студентського самоврядування під керівництвом викладача економічних дисциплін Чичирко Я. М.  Діяльність органів студентського парламенту спрямована на удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

 

Основними функціями студентського самоврядування є:

— захист і представництво прав та інтересів осіб, які навчаються;

— сприяння громадській, соціальній та професійній самореалізації осіб, які навчаються;

— прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність студентського самоврядування у закладі освіти;

— надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням наукових та професійних інтересів осіб, які навчаються;

— проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

— діяльність спрямована на підвищення свідомості студентів, їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання патріотизму до свого закладу освіти;

— сприяння залученню осіб, які навчаються, до творчої та науково-дослідної роботи;

— сприяння гласності всіх сторін життя студентства через засоби масової комунікації;

— сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються у закладі освіти;

— укріплення зв’язків між вищими навчальними закладами, міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних контактів;

— інші функції, передбачені Положенням навчального закладу та Положенням про студентське самоврядування.

Кодекс честі студента

Студент! Пишайся Коледжом, шануй його,

відмінно навчайся і мужній у ньому!

Будучи студентом Коледж,у беру на себе виконання основних  моральних і етичних норм і правил цього закладу освіти:

1.Дотримуватись законів України, Положення та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу.

2.Бути гідним громадянином України, міста, Коледжу.

3.Бути патріотом народу України та свого Коледжу.

4.Докладати максимум зусиль щодо оволодіння теоретичними та спеціальними знаннями, практичними, професійними навичками, необхідними молодшому спеціалісту.

5.Використовувати знання, що придбав, на благо своєї Вітчизни.

6.Виконувати графік освітнього процесу, своєчасно складати заліки та іспити.

7.Брати активну участь у науковому, культурному, спортивному та громадському житті Коледжу.

8.Поважати викладача як людину та особистість.

9.Дотримуватись правил співіснування, взаємоповаги та взаємодопомоги серед студентів Коледжу.

10.Свято берегти та примножувати матеріально-технічну базу Коледжу.

 

Твоє студентське життя повинно пройти під гаслом

 “Честь і гідність!”

up