Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе.

— Василь Сухомлинський

Рішення виробничих ситуаційних задач

Навчальна практика проводиться в кабінеті земельного права і кадастру, вона є підсумком вивченого теоретичного матеріалу з дисциплін землевпорядного циклу «Земельне право», «Земельний кадастр», «Держконтроль і моніторинг земель», «Управління земельними ресурсами», «Грошова оцінка земель та нерухомості».

 

Мета навчальної практики: навчитися користуватися та грамотно застосовувати нормативно-правові акти.

 

Завдання практики: навчитися вирішувати виробничі ситуаційні задачі, користуючись законодавчою базою; готувати проекти рішень органів, що вирішують земельні спори, відповідно до їх повноважень.

Практика проводиться бригадами у кількості 4-6 осіб, але кожен студент пише звіт, у якому вказує зміст задачі і відповідь на них. У всіх випадках вирішення задач повинно опиратися на земельне законодавство згідно з яким регулюється та чи інша ситуація. До звіту додаються заповнені бланки договорів оренди землі, на встановлення земельних сервітутів, протокол про встановлення порушення земельного законодавства та вказівки про його припинення й усунення наслідків його порушення.

 

Студенти повинні уміти:

  • грамотно застосовувати норми закону під час вирішення земельних спорів;
  • надати допомогу суб’єктам господарювання під час оформлення документації з землеустрою;
  • надати допомогу під час укладання договорів оренди землі, договорів на встановлення земельного сервітуту;
  • складати протоколи, вказівки.

 

up