Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе.

— Василь Сухомлинський

Плодівництво

Мета практики: ознайомлення з технологічними операціями вирощу­вання овочевих, плодових культур, прийомами виконання робіт під час сівби (садіння), догляду за рослинами, збирання врожаю овочевих і плодових культур, набуття умінь і навичок з організації роботи в парниках, теплицях, саду.

База практики: колекційно-дослідне поле ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”, плодово-ягідні сади інших господарств.

У результаті проходження практики  «Плодівництво» студенти повинні знати:

 • ботанічний склад і класифікацію плодових культур, їх морфологічні ознаки і біологічні особливості, способи розмноження;
 • адаптивність до факторів зовнішнього середовища;
 • закономірності росту, розвитку і плодоношення культур;
 • технології вирощування здорового садивного матеріалу плодових культур;
 • інтенсивні технології вирощування плодових культур, сучасні потокові технології їх збирання і товарної обробки;
 • сучасні технології виробництва екологічно чистої продукції в різних природо – кліматичних зонах;
 • основні сорти плодових культур згідно з реєстром сортів рослин України;
 • зберігання і найпростіші способи переробки плодової продукції;
 • шляхи і способи поліпшення якості продукції;
 • способи скорочення енергоємності і капіталомісткості виробництва.

 Студенти повинні вміти:

 • визначити кількість і типи плодових утворень, їх вік;
 • виконувати щеплення різними способами;
 • визначити потребу у садивному матеріалі і проводити розбивку ділянки під сад;
 • скласти календарні плани догляду за молодим і плодоносним садом, ягідними насадженнями;
 • проектувати закладання плодових і ягідних насаджень для господарств із різною формою власності;
 • підготувати обладнання та інструменти до проведення окулірування та щеплення;;
 • здійснювати біологічний контроль за станом плодових насаджень і керувати процесом формування врожаю.

 

 

 

up