Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе.

— Василь Сухомлинський

Медична служба

           Відповідальність за охорону здоров’я студентів у коледжі та за виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації освітнього процесу несе сестра медична Бенч Інна Вікторівна.

Основні напрямки діяльності медичної сестри:

Організовує:

 • здійснення заходів з охорони здоров’я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти;
 • обстеження студентів протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів;
 • санітарно-просвітницьку роз’яснювальну роботу та участь у ній серед персоналу коледжу, батьків та студентів;
 • здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;
 • проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;
 • роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм;

Здійснює:

 • медичну допомогу тим, хто її потребує;
 • профілактичні заходи;
 • повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у закладі освіти;
 • під час спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров’я та інших документів;
 • контроль за диспансерною групою хворих;
 • медичний контроль за проведенням фізичного виховання в коледжі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням,  за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;
 • аналіз результатів медичного огляду студентів;
 • висновки про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначити медичну групу для занять фізичним вихованням і призначити лікувально-оздоровчі заходи.

Контролює:

 • якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;
 • своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками;
 • наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу;
 • документацію студентів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо.

План роботи сестри медичної ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Профілактика вірусного гепатиту А

Тютюнопаління та його шкідливі наслідки

 

up