Терпи, терпи — терпець тебе шліфує.

— Василь Стус

Нормативно-правові документи

 

Колективний договір на 2022-2026 рр.

 

Закон України Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

плагіат https://www.copyscape.com

Закон України Про фахову передвищу освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

 

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62017/

 

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#Text

 

Про застосування державної мови в освітньому процесі

 

Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти

 

Наказ про створення підрозділів приймальної комісії для проведення вступних випробувань

 

План профорієнтаційної роботи ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ” на 2023-2024 н. р. 

 

 Рекомендований порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2023 року у ВСП БАФК ім. В. Порика БНАУ

 

Наказ про затвердженння складу наглядової ради ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Нормативні документи в галузі освіти

 

Академічна доброчесність

Онлайн-ресурси для перевірки матеріалів на текстові збіги

https://unicheck.com/uk-ua

https://strikeplagiarism.com/ua/

https://plagiarismdetector.net

https://plagiarisma.net

https://www.plagium.com

 

Положення закладу освіти

Положення про преміювання працівників ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про проведення та рецензування відкритих занять у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про профорієнтаційну роботу у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про ведення журналу обліку роботи академічної групи у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про організацію освітнього процесу у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про семестровий контроль та порядок проведення  екзаменів і заліків у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про директорські контрольні роботи

 

Положення про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

 Положення про рейтингову оцінку викладацького складу у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про Раду трудового колективу

 

Положення про сайт у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про переведення, відрахування, поновлення осіб, які навчаються у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ” та надання їм академічної відпустки

 

Положення про рекомендовану структуру написання мотиваційного листа

 

Положення про Приймальну комісію у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про проведення співбесіди у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про апеляційну комісію ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про порядок розроблення освітньо-професійних програм у ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ”

 

Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедур/спрощеної закупівлі

 

Положення про взаємодію уповноваженої особи зі структурними підрозділами ВСП “Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ” під час проведення закупівель

 

 

Сертифікати про акредитацію

 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 

Ліцензія на право провадження освітньої діяльності у сфері повної ЗСО

Витяг з ЄДБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері ФПО

 

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма освітньо-професійного ступеня  “фаховий молодший бакалавр” спеціальності 193 Геодезія та землеустрій  (2023 р.)

 

Освітньо-професійна програма_освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” спеціальності 201 Агрономія (2023 р.)

 

Освтньо-професійна програма фахової передвищої освіти кваліфікації “фаховий молодший бакалавр” спеціальності 201 Агрономія (2022 р.)

 

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти спеціальності 201 Агрономія (2021 р.)

 

Освітньо-професійна програма освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” спеціальності 201 Агрономія (2020 р.)

 

Освітньо-професійна програма освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (2020 р.)

 

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій (2019 р.)

 

Анкета для опитування здобувачів фахової передвищої щодо якості ОПП та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі

https://docs.google.com/forms/d/1obi8kTTLllUn1jKy_iweMpkQlJJaFbh0bvf5BkNwDfM/edit

 

Анкета для опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців у коледжі

https://docs.google.com/forms/d/1ivzyf43dEwH-1yx1sA5cqMQlXouQhJfCz0lJOa5Em-Y/edit

 

Графік періодичного перегляду ОПП

 

Звіт щодо результатів проведення внутрішнього самоаналізу ОПП 193 Геодезія та землеустрій

 

 

 

 

 

 

up