Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

— Григорій Сковорода

Тренінгові технологіі в навчанні-метод “Метаплан”

В практиці підприємницької діяльності для розв’язання складних завдань застосовують спосіб дискусії у формі гри «Метаплан». Цей метод забезпечує диверсифікацію діяльності робочої групи (організації). Сутність дискусії зводиться до створення (розроблення) під час обговорення проблеми плаката, який має назву «метаплан».
Студенти ІV курсу відділення «Виробництво і переробка продукції рослинництва» прийняли участь в тренінговому занятті, у формі гри-метаплан, проведеному викладачем економічних дисциплін Матійко І.А.

Детальніше

Вивчаємо кооперативний рух на Боборинеччині

26 березня викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін вивчали розвиток кооперативного руху на Бобринеччині.

Обслуговуючі кооперативи створюються для надання сільськогосподарським  товаровиробникам послуг, пов’язаних з виконанням їх основної функції – виробництва сільськогосподарської продукції. Такими послугами можуть бути: заготівля і реалізація продукції, її переробка, матеріально – технічне постачання, технологічні послуги.

Викладачі Піднебесна І.П. та Матійко І.А., приймали участь в роботі зібрання членів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Зерно – БУНК», що функціонує в нашому районі та об’єднує 22 аграрних формування, що є членами кооперативу.

За звітом виконавчого директора розглянули питання ефективної діяльності кооперативу «Зерно-БУНК» та  затвердили: річний фінансовий звіт, використання коштів кооперативу і розподіл доходу.

8 аграрних формувань району та області (невеликі агроформування, що спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва) виявили бажання вступити до кооперативу СОК «Зерно–БУНК».

Детальніше

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників сьогодні стала звичним явищем освітянського життя. У кожному місті, районі, освітньому закладі чи установі склалися свої підходи до атестаційного процесу, сформувався власний досвід. У цілому за останні роки склалася певна система організації та проведення атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації та розвитку творчої професійної діяльності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання дітей та молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

 26 березня 2019 року в коледжі  відбулася атестація педагогічних працівників. Атестувалися 8 педагогічних працівників.

Атестація будувалася на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності. Атестаційна комісія працювала злагоджено і згідно графіка. Вся необхідна інформація доводилась до працівників своєчасно. Члени комісії вивчали педагогічну діяльність працівників, які атестувалися, щляхом відвідування занять і позааудиторних заходів та ознайомленням з навчально-методичними комплексами. З більш детальною інформацією про роботу працівників в міжатестаційний період можна було ознайомитись із особистих «Портфоліо» викладачів.

Усі працівники, які атестувалися, пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом, провели відкриті заняття, виховні заходи, приймали участь у проведенні декад циклових комісій, співпрацювали з ДУ «НМЦ «Агроосвіта», представили свої напрацювання у фахових виданнях.

Детальніше

Фіточай під час бесіди про козаків

З 25 по 29 березня 2019 року у Бобринецькому коледжі ім.В.Порика Білоцерківського НАУ розпочалися заходи, які проводять викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

«Культура козацької доби. Фітотерапія» – так назвала викладач Бадиця С.Л. свою зустріч із студентами ІІ-А відділення «Агрономія». Мета заходу: ознайомити молодь з поняттям «козацька медицина», показати життєдайний зв’язок Природи і Людини, проаналізувати уміння козаків зцілюватися завдяки використання природних ресурсів.

Детальніше

Всесвітній день

22 березня 2019 року відзначався Всесвітній день води. Згідно до листа Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області у Бобринецькому коледжі ім. В. Порика БНАУ викладачем Музикою В.В. на заняттях «Основи екології» було продемонстровано рекомендовані ролики про шкідливі наслідки для водойм при використанні фосфатовмісних порошків та презентацію «Великі і малі річки Бобринеччини». Студенти IV курсів відділення «ВППР» розробили рекламні листівки на тему: «Прості кроки, які може зробити кожен, щоб жити в країні з чистою водою».

Детальніше

up