Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.

— Василь Симоненко

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників сьогодні стала звичним явищем освітянського життя. Вона проводиться з метою активізації та розвитку творчої професійної діяльності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання дітей та молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

У цьому році  атестація педагогічних працівників відбулася в онлайн-режимі. Атестувалися 8 педагогічних працівників.

Атестація будувалася на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності. Атестаційна комісія працювала злагоджено і згідно графіка. Вся необхідна інформація доводилась до працівників своєчасно. Члени комісії вивчали педагогічну діяльність працівників, які атестувалися, щляхом відвідування занять і позааудиторних заходів та ознайомленням з навчально-методичними комплексами. З більш детальною інформацією про роботу працівників в міжатестаційний період можна було ознайомитись із особистих  портфолі викладачів.

Усі працівники, які атестувалися, пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом, провели відкриті заняття, виховні заходи, приймали участь у проведенні декад циклових комісій, співпрацювали з ДУ «НМЦ ВФПО”, представили свої напрацювання у фахових виданнях.

Рішенням атестаційної комісії Бобринецького коледжу ім.В.Порика Білоцерківського НАУ та атестаційної комісії управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації педагогічні працівники, які атестувалися, відповідають займаній посаді. Майстру практичного навчання Дігтяренку Л.В. та керівнику гуртка Прокопенку В.М. встановлено вищі тарифікаційні розряди. Викладачу Давигорі Т.А. та практичному психологу Запірченко О.Л. присвоєно першу кваліфікаційну категорію. Завідувачці відділення “Землевпорядкування” Прокопенко І.П. присвоєно педагогічне звання “старший викладач”. Завідувачці відділення “Виробництво і переобка продукції рослинництва” Матійко І.А. присвоєно педагогічне звання “викладач-методист”. Чорний О.В. відповідає займаній посаді директора коледжу.

Атестаційний період у коледжі пройшов без скарг та порушень, дав змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі педагогічних працівників, вніс певні корективи в професійну діяльність педагогів.

up