Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

— Григорій Сковорода

Нормативно-правові документи

 

Колективний договір на 2022-2026 рр.

 

Закон України Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

 

Закон України Про фахову передвищу освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої та вищої освіти

Положення про внутрішню систему забепечення якості освіти

 

Положення про заклад освіти

Положення про Бобринецький аграрний фаховий коледж ім.В.Порика БНАУ

 

Положення про приймальну комісію

 

Зміни до Положення про приймальну комісію

 

Положення про індивідуальну усну співбесіду

 

Положення про рекомендовану структуру, порядок написання мотиваційного листа

 

Положення про апеляційну комісію у ВСП БАФК ім. В.Порика БНАУ

 

Наказ про внесення змін до наказу №40

Наказ про внесення змін до наказу №198

Наказ про створення підрозділів приймальної комісії для проведення вступних випробувань

Наказ про формування складу приймальної комісії

Рекомендований порядок роботи уповноваженої особи з питан запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року у ВСП БАФК ім. В.Порика БНАУ

 

ПРОЄКТ Положення про індивідуальну усну співбесіду у ВСП БАФК ім. В.Порика БНАУ

ПРОЄКТ Положення про рекомендовану структуру, порядок написання та критерії оцінювання мотиваційних листів ВСП БАФК ім. В.Порика БНАУ

ПРОЄКТ Положення про ПК у ВСП БАФК ім. В.Порика БНАУ

 

 

Сертифікати про акредитацію

 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

https://mon.g

 

Освітньо-професійна програма освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” спеціальності 201. Агрономія

 

Освітньо-професійна програма освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” спеціальності 193. Геодезія та землеустрій

 

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти спеціальності 201. Агрономія

 

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 201. Агрономія

 

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 193. Геодезія та землеустрій

 

 

 

 

 

 

 

up