Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

— Ліна Костенко

Ґрунтознавство

Мета практики: закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення дисципліни, набуття практичних умінь і навичок під час проведення польових обстежень ґрунтів та складання ґрунтових карт.

 

Завдання практики: за даними обстежень ґрунтів проаналізувати їх та виготовити ґрунтову карту.

 

Місце проведення практики: навчально – дослідне господарство БК БНАУ, лабораторія.

 

Студент повинен уміти:

  • правильно вибирати місця під ґрунтові розрізи;
  • брати моноліти ґрунту;
  • за морфологічними ознаками визначати тип і підтип ґрунту;
  • складати карти агровиробничих груп ґрунтів.

up