Виховуючи свою дитину, ти виховуєш себе.

— Василь Сухомлинський

Теодолітне знімання

Практика проводиться на базі навчального геодезичного полігону бригадами студентів у кількості 3-6 осіб, виконуючи побригадно індивідуальні завдання. Зйомка проводиться в масштабі 1:1000. Площа земельної ділянки визначається цикловою комісією навчального закладу залежно від складності ситуації. Кількість точок полігону повинна бути не менше трьох на одного студента. По закінченні практики кожен студент складає індивідуально технічний звіт і захищає його. Польові журнали знаходяться в технічному звіті бригадира.

 

Мета практики: закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані під час вивчення теми «Теодолітне знімання».

 

Завдання практики: набуття умінь і навичок під час виконання геодезичних робіт під час здійснення теодолітного знімання, а також камерального обробітку отриманих результатів знімання.

 

Місце проведення практики: геодезичний полігон навчального закладу, лабораторія геодезії.

 

 Студент повинен уміти:

  • проводити рекогностування і закріплення точок теодолітного ходу;
  • виконувати основні перевірки геодезичних приладів;
  • вимірювати горизонтальні кути і довжини ліній, визначати кути нахилу і горизонтальні проекції ліній, вести польовий журнал (абрис);
  • виконувати прив’язку теодолітних ходів до пунктів геодезичної мережі, вирішувати обернені геодезичні задачі;
  • вираховувати загальну площу за координатами з використанням мікрокалькуляторів та комп’ютерів;
  • вираховувати площі контурів угідь, складати експлікації і кальки контурів;
  • оформляти необхідні схеми, креслення, давати пояснення про виконані роботи;
  • оформляти технічний звіт за теодолітним зніманням.

up