Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

— Григорій Сковорода

Тахеометричне знімання

Навчальна практика проводиться в складі бригад студентів по 3-6 осіб. Камеральна обробка і складання плану виконується індивідуально кожним студентом.

 

Мета практики: закріпити та поглибити теоретичні знання, одержані під час вивчення теми «Тахеометричне знімання», як заключний етап у вивченні технології проведення топографічного знімання і складання планів місцевості.

 

Завдання практики: створити геодезичну основу ділянки, виконати знімання ситуації і рельєфу, побудувати топографічний план.

 

Місце проведення практики: геодезичний полігон.

 

Студенти повинні уміти:

  • привести теодоліт-тахеометр у робоче положення;
  • виконати знімання точок геодезичної основи;
  • вирахувати координати та висоти точок геодезичної основи;
  • проводити знімання ситуації і рельєфу;
  • вести журнал вимірювань і журнал кроків;
  • скласти план тахеометричного знімання з проведенням горизонталей;
  • оформляти план і технічний звіт з тахеометричного знімання.

up