Терпи, терпи — терпець тебе шліфує.

— Василь Стус

Основи сільськогосподарського виробництва

Навчальна практика проводиться в господарстві навчального закладу або на базі місцевого сільськогосподарського підприємства у формі екскурсій та виконання окремих видів сільськогосподарських робіт. Практика може проводитись з урахуванням конкретних умов: упродовж тижня або окремими частинами протягом семестру.

 

Мета практики: закріпити теоретичні знання і практичні вміння з основ агрономії, тваринництва та механізації сільськогосподарського виробництва.

 

Завдання практики:      ознайомитися з науково обґрунтованими технологіями обробітку ґрунту, посіву, збирання та зберігання сільськогосподарської продукції і зустрітися з провідними спеціалістами аграрного виробництва.

 

Студент повинен уміти:

  • аналізувати план землекористування господарства;
  • розробляти схеми чергування культур у сівозмінах та робити висновки щодо їх освоєння:
  • орієнтуватись у виборі системи обробітку ґрунту під основні сільськогосподарські культури:
  • розрізняти основні види мінеральних добрив та пестицидів;
  • визначати структуру раціону для основних видів тваринництва;
  • визначати призначення основних механізмів та сільськогосподарських машин для обробітку ґрунту, посіву та збирання сільськогосподарських культур.

 

up