Терпи, терпи — терпець тебе шліфує.

— Василь Стус

Геометричне нівелювання

Практика включає трасування і поздовжнє нівелювання з розбивкою кривої, площинне нівелювання.

Практика проводиться бригадами у кількості 3-6 осіб. Нівелювання IV класу доцільно проводити під час прив’язки поздовжнього профілю та площинного нівелювання до пунктів державної геодезичної мережі.

 

Мета практики: освоїти прийоми роботи з нівеліром, виконати прив’язку до державної геодезичної мережі, засвоїти технологію математичної обробки матеріалів польових вимірювань.

 

Завдання практики: вивчити і освоїти весь технологічний процес проведення технічного і площинного нівелювання.

 

Місце проведення практики: геодезичний полігон.

 

Студент повинен уміти:

  • виконувати випробування та перевірку нівелірів і рейок;
  • виконувати вимірювання за допомогою нівелірів;
  • виконувати трасування та розбивати пікетаж по осі траси з винесенням пікетів на криву;
  • виконувати обробку польових вимірів;
  • складати профілі траси і план в горизонталях;
  • виконувати прив’язку до державної висотної геодезичної мережі;
  • розв’язання задач на топографічному плані.

 

up