Logo

Бобринецький коледж ім. В. Порика

Білоцерківського національного аграрного університету

Методичний кабінет

Сучасний етап розвитку України характеризується спробами перебудови всіх сторін життя суспільства, включаючи освіту. Сьогодення вимагає зростання ролі особистості в суспільстві, що змушує вести пошук нових педагогічних технологій, які сприяли б формуванню соціального середовища, що розвиває, навчає і виховує.

Ефективність діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як важливої складової системи вищої освіти безпосередньо пов’язана з рівнем організації методичної роботи.

Завдання методичної роботи Бобринецького коледжу ім. В.Порика Білоцерківського НАУ визначаються чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Методична робота організується і проводиться відповідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мову», згідно з Указом Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національною доктриною розвитку освіти.

Для вирішення завдання підготовки в нових умовах викладача, який творчо впроваджує ідеї інтерактивного, особистісно – орієнтованого навчання, методичний кабінет постійно шукає сучасні форми та методи роботи, прагне залучити педагогів до активної діяльності. Для цього використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи.

Завдання методичної роботи:

  • спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;
  • сприяти розвитку комплексної здатності викладача до адекватного сприйняття, осмислення й розуміння креативності студента, здатність помітити обдарованого студента та забезпечити йому необхідну психолого-педагогічну підтримку;
  • створити умови для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції;
  • забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах струтури педагогічного процесу;
  • сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу, знайомити викладачів із здобутками педагогів у межах області, України.

 

Викладачі Бобринецького коледжу ім. В.Порика Білоцерківського НАУ приймають активну участь у роботі ДУ “Науково – методичного центру інформаційно – аналітичного забезпечення діяльності вищих начальних закладів “Агроосвіта”.

 

Методична проблема над якою працює педагогічний колектив: «Формування професійних та загальнокультурних компетентностей особистості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та виховання».

Методичну роботу в коледжі очолюють методист навчального закладу Смоляр Яна Миколаївна

та завідуюча методичним кабінетом Бондаревська Тетяна Григорівна.

up