Logo

Бобринецький коледж ім. В. Порика

Білоцерківського національного аграрного університету

Відділення “Землевпорядкування”

 

Галузь знань   19 – Архітектура та будівництво

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій

Кваліфікація – Технік-землевпорядник

Форма навчання – денна, заочна

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Термін підготовки:

 

 

 

 

 

молодший спеціаліст

3 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

2 роки  10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

    На відділенні готують техніків – землевпорядників, спеціалістів однієї із найшановніших професій.  Технічний прогрес змінює крокву та мензулу на найсучасніші навігаційні прилади, але сутність професії залишається незмінною – раціональне використання найкращих у світі вітчизняних чорноземів, збереження їх для нащадків, надійний захист конституційних прав землевласників та орендарів.

     Для підготовки фахівців спеціальності «Геодезія та землеустрій» в коледжі створена та нарощується матеріально-технічна база. 

     Проводяться навчальні практики із застосуванням геодезичних приладів: теодолітом, нівеліром, тахеометром, сучасними електронними приладами. Викладачі прагнуть забезпечити навчально-виховний процес новітніми педагогічними технологіями.

    Ефективним у підготовці спеціалістів є проходження технологічної виробничої та переддипломної практик на таких виробничих базах, як: ДП «Кропивницький інститут землеустрою», управліннях  Держгеокадастру  у Бобринецькому, Устинівському, Новоукраїнському, Долинському, Компаніївському районі, Кропивницька регіональна філія Центру ДЗК, приватних землевпорядних організаціях.

     Щорічно в коледжі проводяться заходи різного напрямку –  квести, ділові ігри, відкриті виховні заходи, олімпіади, екскурсії на виробництво, подорожі мальовничими та історичними місцями нашого краю.

     Нині на  ринку праці різко зріс попит на сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. Тому у студентів, які навчаються на відділенні  «Землевпорядкування» досить привабливі перспективи у плані працевлаштування після отримання диплому.

     73% випускників коледжу успішно продовжує навчання в найкращих вишах України: Білоцерківський  національний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва та ін.

 

 

Завідувач відділення

викладач вищої категорії

Прокопенко Ірина Павлівна

 

Телефон 0984028653

Е-mail Prokopenko34@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

up